Οι υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτυχαν στη χθεσινοβραδινή τηλεδιάσκεψη να συμφωνήσουν μια κοινή γραμμή σχετικά με τη χρήση του εμβολίου AstraZeneca, παρά τις εκκλήσεις για συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για τη λήψη του εμβολίου. Οι υπουργοί πραγματοποίησαν μια έκτακτη εικονική συνάντηση αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA),ο οποίος άλλαξε την οδηγία του σχετικά με το εμβόλιο, καθώς διαπίστωσε πιθανές σχέσεις με πολύ σπάνιες περιπτώσεις ασυνήθιστων θρόμβων αίματος με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, αν και είπε ότι τα πλεονεκτήματα του εμβολίου εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων. Οι υπουργοί παροτρύνθηκαν από την Πορτογαλία, πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ, να αναζητήσουν κοινό έδαφος σχετικά με τη χρήση του εμβολίου, όμως οι υπουργοί δεν συμφώνησαν για κοινή θέση στη συνάντηση.

Οι χώρες της ΕΕ προτείνουν διαφορετικά όρια ηλικίας για τη χρήση του εμβολίου, παρόλο που ο EMA δεν συνέστησε κανένα όριο, λόγω έλλειψης δεδομένων. Η Γερμανία έχει περιορίσει τη χρήση του εμβολίου σε άτομα άνω των 60 ετών και σε ομάδες υψηλής προτεραιότητας, και η επιτροπή εμβολίων της χώρας συνέστησε στα άτομα κάτω των 60 ετών που είχαν κάνει μια πρώτη δόση να λάβουν διαφορετικό προϊόν για τη δεύτερη δόση τους. Η Γαλλία και το Βέλγιο δήλωσαν ότι το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται μόνο σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω. Στη Φινλανδία χορηγείται μόνο σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Η Ιταλία και η Ισπανία το πρότειναν αρχικά μόνο για άτομα κάτω των 55 ετών, επειδή θεωρούσαν τα δεδομένα δοκιμής για ηλικιωμένους ανεπαρκή.