Απόφαση για νομιμότητα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μετά  από προσφυγή Τσέχων γονέων που ήθελαν να ξέρουν εάν ο εμβολιασμός των παιδιών τους μπορεί να είναι υποχρεωτικός. Η εν λόγω περίπτωση δεν αφορούσε τα εμβόλια κατά της COVID-19, αλλά τον εμβολιασμό των παιδιών για διφθερίτιδα,  τέτανο, κοκκύτη, ηπατίτιδα Β και η ιλαρά, που σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας τους, είναι υποχρεωτικός για να γίνουν τα παιδιά δεκτά στο σχολείο. Η απόφαση αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι νόμιμος, δεν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορεί να είναι και αναγκαίος στις δημοκρατικές κοινωνίες. «Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά προστατεύονται έναντι σοβαρών ασθενειών, μέσω του εμβολιασμού επιτυγχάνοντας την ανοσία της αγέλης», συνεπώς, η απόφαση της τσέχικης κυβέρνησης για υποχρεωτικό εμβολιασμό δεν παραβιάζει το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αναφέρεται συγκεκριμένα. Εκτιμάται ότι η εν λόγω απόφαση δημιουργεί ένα νομικό προηγούμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις στην παρούσα φάση της πανδημίας για προωθήσουν τις εμβολιαστικές εκστρατείες τους κατά του κορονοϊού.