Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση  του καρκίνου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη  να ανταγωνισθεί στον τομέα της φαρμακευτικής καινοτομίας τις ΗΠΑ και την Κίνα, τονίζει η γενική διευθύντρια της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Nathalie Moll. Στο σχετικό άρθρο της επισημαίνει, ωστόσο, ότι θα χρειαστούν βελτιώσεις  τόσο στις κανονιστικές ρυθμίσεις όσο και στο πλαίσιο  των πατεντών, καθώς και καλύτερες υποδομές, εάν η Ευρώπη θέλει να καλύψει το χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Το Σχέδιο τοποθετεί τον καρκίνο στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ, παράλληλα με άλλες μελλοντικές προτεραιότητες όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι η ιατρική καινοτομία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του κοινού μας μέλλοντος: περαιτέρω πρόοδος στην έρευνα και στη φροντίδα του καρκίνου βρίσκονται ήδη στον ορίζοντα και η Ευρώπη θέλει να ηγηθεί στον τομέα αυτό.

Τις δύο τελευταίες  δεκαετίες παρότι περισσότεροι άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο, ο κίνδυνος θανάτου από διάφορες μορφές καρκίνου έχει μειωθεί, χάρη στην ιατρική καινοτομία. Ειδικότερα, ο αριθμός των ατόμων που διαγνώστηκαν με καρκίνο αυξήθηκε κατά 50%  περίπου στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ κατά το ίδιο διάστημα ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε μόνο κατά 20%. Αυτό μεταφράζεται σε χιλιάδες ανθρώπους που συνεχίζουν να ζουν περισσότερο και καλύτερα.

Η καταπολέμηση της ανισότητας στην περίθαλψη είναι βασικό ζήτημα σύμφωνα με την Nathalie Moll, αφού όπως τονίζει, τα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της νόσου ποικίλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα της Ευρώπης.

Επτά στους 10 ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου στην Ισλανδία είναι ακόμα ζωντανοί πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση, ενώ  στην Κροατία, οι ασθενείς που επιβιώνουν είναι 5 στους 10. Το Μητρώο Ανισοτήτων Καρκίνου που προτείνεται από το Σχέδιο είναι ένα θετικό βήμα προς την μέτρηση και την αντιμετώπιση απαράδεκτων ανισοτήτων στην Ευρώπη. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα σύμφωνα με την διευθύντρια της EFPIA είναι η Ιατρική Ακριβείας στην Ογκολογία. Οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της καινοτομίας στην ογκολογία καταλήγει γρήγορα στην Ιατρική Ακριβείας, δηλαδή στη χορήγηση της σωστής θεραπείας, στη σωστή δόση, στο σωστό άτομο, τη σωστή στιγμή. Ωστόσο, όπως τονίζει η Ν. Mall, για να έχουμε το πλήρες δυναμικό των φαρμάκων ακριβείας στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε μια σταθερή υποδομή δεδομένων και υπέρβαση σημαντικών εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση σε σημαντικούς βιοδείκτες. Οι βελτιωμένοι ρυθμοί στο κανονιστικό πλαίσιο και στην αποζημίωση  είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ογκολογίας ακριβείας και θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της θέσης της Ευρώπης στο μέλλον της ιατρικής καινοτομίας. Εάν η Ευρώπη μπορέσει να αναπτύξει ένα παγκόσμιο ηγετικό οικοσύστημα που προάγει την ανάπτυξη και τη λήψη νέων φαρμάκων για τον καρκίνο, θα είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου στην ευρύτερη προσπάθεια προσέλκυσης της R & D  και οικοδόμησης μιας νέας βιομηχανικής στρατηγικής.