Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, μετά από Γενική Συνέλευση στις 2 και 5 Απριλίου αποφάσισε ομόφωνα να μη συμμετάσχει στον «προσχηματικό», όπως τον αποκαλεί διάλογο για το νέο σχέδιο νόμου που αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού, του οποίου το προσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση στις 31 Μαρτίου. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι μετά την ΠΝΠ του 2019, με την οποία αντικαταστάθηκε το εκλεγμένο και άμισθο Δ.Σ. του οργανισμού με άτομα διορισμένα από τον Υπουργό Υγείας, έρχεται «το σχέδιο κανονισμού που προετοιμάζει την οπισθοδρομική μετατροπή του ΚΕΘΕΑ σε αρτηριοσκληρωτικό γραφειοκρατικό οργανισμό». Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, με νέο το σχέδιο κανονισμού,«όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης, σχεδιασμού και επικοινωνίας καταργούνται. Όλες οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο ελεγχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο από την Αθήνα θα ‘διοικεί’ όλη τη χώρα. Αυτό θα σχεδιάζει την πολιτική για τις εξαρτήσεις, θα τοποθετεί τους εργαζόμενους, θα επιλέγει τους προϊστάμενους των μονάδων, θα ελέγχει την αξιολόγηση του προσωπικού και θα είναι το ανώτατο όργανο πειθαρχικού ελέγχου (sic) των εργαζόμενων. Στο προσχέδιο νόμου που κατατίθεται προς ‘διαβούλευση’, τη θέση όλων των συλλογικών οργάνων του ΚΕΘΕΑ καταλαμβάνει ένα Δ.Σ.-αυτοκράτορας που οικειοποιείται τα πάντα.

Η Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ και η πολυδιαφημισμένη αναβάθμισή της από τον υπουργό Υγείας μετατρέπεται, από αποφασιστικό όργανο σύμφωνα με τον νόμο 4638/18.11.2019, σε όργανο που ‘αποφαίνεται’ και εγκρίνει, εκ των υστέρων, αυτά που το Δ.Σ. αποφασίζει να θέσει υπόψη της και μόνο. Η εκλεγμένη με δημοκρατικό τρόπο Επιτροπή Δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ μετατρέπεται στην ουσία σε πειθαρχικό όργανο στα χέρια της διοίκησης, η οποία ελέγχει και τις αλλαγές του Κώδικα Δεοντολογίας. Καταργούνται, διά νόμου, οι συλλογικές συμβάσεις στο ΚΕΘΕΑ. Το 1/3 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας αφορά πειθαρχικά μέτρα, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου του οργανισμού διά του ελέγχου των εργαζομένων του. Απαλείφονται όλες οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου της διοίκησης χωρίς να αντικαθίστανται από άλλα».