Κατά την επίσκεψή τους στη Μ.Ο.Θ.Ε. Ηρακλείου, ο Πρόεδρος Αθ. Θεοχάρης και ο Αντιπρόεδρος Αθ. Δημητριάδης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., ενημερώθηκαν από τον Υπεύθυνο της Μονάδας, Ψυχίατρο, κ. Σβορώνο για την παραχώρηση χώρου εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης στην Μονάδα. Πραγματοποιήθηκε εποπτεία του χώρου και διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα και η χρησιμότητά του στην λειτουργία της δομής. Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα διασυνδεθεί ο ένας χώρος με τον άλλον, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους και να παρέχεται παθολογική κάλυψη με πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο, και άλλες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Στη Πρότυπη Μονάδα Θεραπείας Εξαρτήσεων Ρεθύμνου, ο κ. Θεοχάρης και  ο κ. Δημητριάδης πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με την Υπεύθυνη της μονάδας, Ψυχολόγο, κα Ζιώγου και τα στελέχη  της σχετικά με την ανάπτυξη του θεραπευτικού δικτύου δομών και υπηρεσιών του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στην περιοχή, που βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης αυτό το διάστημα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης (Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»). Συγκεκριμένα  οι νέες δομές – υπηρεσίες αφορούν στη σύσταση Πολυδύναμου Κέντρου στο Ρέθυμνο με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συμπεριφορικών εξαρτήσεων, καθώς και στη δημιουργία Κινητής Μονάδας με στόχο την εφαρμογή της φιλοσοφίας της μείωσης της βλάβης στα εξαρτημένα άτομα με την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας σε ενεργούς χρήστες, τη διανομή υλικού ασφαλούς χρήσης, την παραπομπή και διασύνδεσή με άλλες δομές της κοινότητας.

Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ ευχαρίστησε τον Διοικητή του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, κ. Μαρκάκη για την αρωγή και  την  άψογη συνεργασία του Νοσοκομείου με τον Οργανισμό, γεγονός που αναδεικνύει  την ουσιαστική αναγνώριση του έργου της Μονάδας.