Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων και Βιωσιμότητας της εταιρείας για το 2020. Η ενοποιημένη έκθεση συνοψίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και στρατηγική, τις οικονομικές επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Το 2020, συνεχίσαμε να κάνουμε σημαντικά βήματα στον μετασχηματισμό της εταιρείας και επεκταθήκαμε πέρα από το παραδοσιακό μας χαρτοφυλάκιο στον τομέα της αιμορροφιλίας. Επιτύχαμε σταθερή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του έτους και διευρύναμε τα θεμέλια της εταιρείας για να ευθυγραμμιστούμε με τη φιλοδοξία μας να γίνουμε παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των σπάνιων παθήσεων», δήλωσε ο Guido Oelkers, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της  Sobi ™.

Η Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων και Βιωσιμότητας της Sobi™ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.sobi.com/ .