Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ενημερώνει όλους τους πάσχοντες από Διαβήτη πως ο ΕΟΠΥΥ δημοσίευσε εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία, τίθενται, επιτέλους, οι επιστημονικές προδιαγραφές για τη χορήγηση των θεραπευτικών υποδημάτων στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, που εμφανίζουν την πλέον επίπονη και κοστοβόρα επιπλοκή, το Διαβητικό Πόδι.

Το Διαβητικό Πόδι, η δεύτερη συχνότερη επιπλοκή του Σακχαρώδη Διαβήτη μετά τις καρδιαγγειακές, καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία ενός μηχανισμού πρόληψης και αποκατάστασης, με στόχο την αποφυγή της έσχατης λύσης του ακρωτηριασμού των άκρων.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα, οι ακρωτηριασμοί κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί πολιτικές πρόληψης!

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έθεσε πρώτη, το 2004, με Πρόεδρο την αείμνηστη Κατερίνα Κουλουρίδου, το σοβαρό θέμα του Διαβητικού Ποδιού σε όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και έκτοτε, έως και σήμερα, άοκνα, ζητούσε από την Πολιτεία, με συνεχείς παρεμβάσεις της, να εστιάσει στην πρόληψη και να παρέχει σε όσους πάσχοντες είναι απαραίτητο, όλα τα ενδεδειγμένα και απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής επιπλοκής του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζοντας ανάλογες πολιτικές πρόληψης, μείωσαν σε υψηλό ποσοστό τους ακρωτηριασμούς, με λαμπρό παράδειγμα τη Γερμανία, όπου το ποσοστό ανήλθε στο 85%.

Μετά από προσπάθειες δύο, σχεδόν, δεκαετιών της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, η Πολιτεία θέσπισε, επιτέλους, τις επιστημονικές προδιαγραφές για τη χορήγηση των θεραπευτικών υποδημάτων στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, που εμφανίζουν επιπλοκή στα κάτω άκρα.

Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο και η χορήγηση των θεραπευτικών υποδημάτων αποτελεί την πλέον σοβαρή ενέργεια από πλευράς κάθε Πολιτείας στους πάσχοντες για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης επιπλοκής που έχει ανυπολόγιστο οικονομικό και κοινωνικό κόστος!

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στις πολύχρονες προσπάθειές της για τη χορήγηση των θεραπευτικών υποδημάτων είχε στο πλευρό της την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και την Εταιρεία Μελέτης παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, που πρόσφεραν την υποστήριξη και τη συμπαράστασή τους στο χρόνιo αίτημά της.