Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, διοργανώνει το Fair Pricing Forum 2021. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μεταξύ 13-15 και 20-22 Απριλίου 2021. Πρόκειται για το τρίτο φόρουμ που επικεντρώνεται στη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα και στα προϊόντα υγείας μέσω δίκαιων τιμών, μετά το εναρκτήριο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στις Κάτω Χώρες το 2017 (10-11 Μαΐου) και το δεύτερο φόρουμ στη Νότια Αφρική το 2019 (11-13 Απριλίου). Το 2019, η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ενέκρινε το ψήφισμα WHA 72.8 σχετικά με τη βελτίωση της διαφάνειας των αγορών φαρμάκων, εμβολίων και άλλων προϊόντων υγείας. Το ψήφισμα ζητά από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μεταξύ άλλων, «να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη σύγκληση ανά διετία φόρουμ δίκαιης τιμολόγησης με τα κράτη μέλη και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους για να συζητήσουν την προσιτή τιμή και τη διαφάνεια των τιμών και του κόστους που σχετίζονται με τα προϊόντα υγείας».

Το φόρουμ θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από τα κράτη μέλη και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς από την κοινωνία των πολιτών, τον ακαδημαϊκό χώρο, τον ιδιωτικό τομέα υγείας και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ για την επίτευξη των ακόλουθων τριών στόχων: 1.Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ χωρών, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, αναφορικά με τη διασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας και της διαφάνειας των τιμών και του κόστους των προϊόντων υγείας.2. Προώθηση του διαλόγου αναφορικά με την τιμολόγηση και την Ε&Α φαρμακευτικών προϊόντων για την ενίσχυση της προσιτής τιμής, της διαφάνειας και της καινοτομίας και για την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για την υγεία. 3. Ενεργοποίηση επιπλέον υποστήριξης σε χώρες, για να επιτύχουν πιο προσιτή και πιο δίκαιη πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και μετά.