Η Amgen, με πίστη στο όραμα της για πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, υλοποίησε το 2020, θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την υποστήριξη των ασθενών,  7 διαφορετικά ολοκληρωμένα «Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών»  στους τομείς της ογκολογίας, αιματολογίας, καρδιολογίας και φλεγμονωδών νοσημάτων σε συνεργασία με πιστοποιημένους εξιδεικευμένους συνεργάτες, τα οφέλη των οποίων μπορούν να απολαμβάνουν σήμερα στη χώρα μας περισσότεροι από 125.000 ασθενείς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται είναι η ψυχολογική υποστήριξη, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, υπενθύμιση λήψης της θεραπείας, κατ’ οίκον εκπαίδευση ασθενών και φροντιστών στον τρόπο χορήγησης της θεραπείας τους και η  συστηματική παράδοση φαρμάκων στο σπίτι. Παράλληλα, την προηγούμενη χρονιά πάνω από 900 ασθενείς συμμετείχαν στις περισσότερες από 30 διεθνείς κλινικές μελέτες, με πάνω από 600 συνεργαζόμενους επιστήμονες υγείας να απασχολούνται σε αυτές, αναδεικνύοντας στην πράξη την προσπάθεια της Amgen να υποστηρίξει συνολικότερα την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι άξονες της οποίας σχεδιάστηκαν με γνώμονα την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, η Amgen και οι εργαζόμενοί της το 2020 στήριξαν την τοπική κοινωνία μέσω δωρεών και  εθελοντικών προσφορών συμβάλλοντας ενεργά στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και προέβη σε δωρεές υγειονομικού υλικού για την καταπολέμηση της πανδημίας προς το Υπουργείο Υγείας και Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Ο Γιώργος Τουσίμης, Γενικός Διευθυντής Amgen Ελλάδος & Κύπρου, δήλωσε σχετικά: «Με βασική αρχή μας τη διασφάλιση των καινοτόμων φαρμακευτικών θεραπειών προς το σύνολο των ασθενών, προτεραιότητα μας ήταν και το 2020 η φαρμακευτική καινοτομία να οδηγήσει τις εξελίξεις και να αποτελέσει την απαραίτητη προϋπόθεση για την υγιή πρόοδο της κοινωνίας μας».