Μια υποομάδα της Επιτροπής, συζητά εδώ και λίγες εβδομάδες για το πώς θα γίνει εφικτή αυτή η σταδιακή επανεκκίνηση δραστηριοτήτων με ασφάλεια, τόνισε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση της Παρασκευής. Η υποομάδα αυτή, τόνισε, επεξεργάζεται μια αποτύπωση του κινδύνου μετάδοσης για κάθε μια δραστηριότητα ξεχωριστά, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και την εμπειρία έχει αποκτηθεί τον τελευταίο χρόνο. Γίνεται μία προσπάθεια ταξινόμησης των δραστηριοτήτων αλλά και περιγραφή των προϋποθέσεων που θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση. «Είναι σαφές ότι σταθερά προηγούνται δραστηριότητες που δεν έχουν μεν σοβαρό αντίκτυπο στην επιδημία, αλλά ανακουφίζουν τον πληθυσμό, όπως είναι αυτές που μπορούν να αναπτυχθούν σε εξωτερικούς χώρους όπου η πιθανότητα μετάδοσης του ιού είναι χαμηλότερη. Καθώς η επιδημιολογική κατάσταση βελτιώνεται, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο επανεκκίνησης δραστηριοτήτων ανά περιοχή, με βάση την επιδημιολογική κατάσταση και όχι οριζόντια σε όλη τη χώρα», ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου και πρόσθεσε ότι με την ευρεία χρήση των ατομικών τεστ που μπήκαν πια δυναμικά στη ζωή μας και από την επόμενη εβδομάδα θα επεκταθούν και σε πολλούς εργασιακούς χώρους, ίσως μπορέσουμε να μετακινηθούμε από μία πολιτική περιορισμών, σε μια πολιτική εκτενούς προσυμπτωματικού ελέγχου συμπολιτών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες.