Τα αποτελέσματα έρευνας στις ΗΠΑ σχετικά με την προτεραιοποίηση εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2 που δημοσιεύθηκαν στο JAMA Network Open, συνοψίζουν οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ). Πρόκειται για μια ανάλυση των αποτελεσμάτων δύο μεγάλων ανεξάρτητων διαδικτυακών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ σε ενήλικες 18 ετών και άνω μεταξύ 14 και 27 Σεπτεμβρίου 2020 (έρευνα Gallup) και μεταξύ 19 και 25 Σεπτεμβρίου 2020 (έρευνα COVID Collaborative). Και στις δύο έρευνες οι ερωτηθέντες κατέταξαν τους υγειονομικούς υπαλλήλους (94% και 80%, αντίστοιχα) και τους ενήλικες με σοβαρά συμπαραμαρτούντα νοσήματα (79% και 73%, αντίστοιχα) στις πληθυσμιακές ομάδες με την πιο άμεση ανάγκη εμβολιασμού.

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (74% και 85%, αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, κατέταξε τους κατοίκους της μαύρης φυλής, της ισπανικής φυλής και τους ιθαγενείς σε υψηλή προτεραιότητα για εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2, καθώς αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες έχουν πληγεί δυσανάλογα από την πανδημία COVID-19 στις ΗΠΑ. Τέλος, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες στην έρευνα COVID Collaborative, οι 4 σημαντικότεροι άξονες για την προτεραιοποίηση του εμβολιασμού είναι η πρόληψη της διασποράς της COVID-19, η πρόληψη των θανάτων, η πρόληψη των μακροπρόθεσμων επιπλοκών και η προστασία των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή. Συμπερασματικά, η κοινή γνώμη συμφωνεί με την προτεραιοποίηση του εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2 στους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή και στις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διασποράς του ιού και σοβαρής νόσου COVID-19.