Το Νοσοκομείο Τρίπολης, χωρίς να έχει οριστεί ως νοσοκομείο αναφοράς, φιλοξενεί «μη διασωληνωμένα» περιστατικά Covid-19, που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αυτή η κατάσταση έχει περιορίσει τις κανονικές λειτουργίες του nοσοκομείου, που εφημερεύει κάθε μέρα και εξυπηρετεί με 420 κλίνες τις ανάγκες, όχι μόνον των κατοίκων της Αρκαδίας, αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όμως η έλλειψη ή η ανεπαρκής στελέχωση με ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως πνευμονολόγου, παιδοχειρουργού, εντατικολόγου κ.α.  οδηγούν στην αδυναμία αντιμετώπισης όλων των  περιστατικών και κάλυψης των εφημεριών.  Έτσι περιστατικά παραπέμπονται η διακομίζονται αλλού. Εξάλλου, ιατροί που καλύπτουν σημαντικές ειδικότητες, όπως αυτές των καρδιολόγου, χειρουργού, πνευμονολόγου κλπ, βρίσκονται «ένα βήμα» πριν τη συνταξιοδότηση, με συνέπεια, αφενός τα κενά που υπάρχουν ή επίκεινται να είναι μεγάλα και αφετέρου το έλλειμμα εμπειρίας που θα προκληθεί να μην καλύπτεται, αν  οι αναγκαίες προσλήψεις ή αναπληρώσεις  δεν πραγματοποιηθούν τάχιστα. Μείζον πρόβλημα για το νοσοκομείο είναι η έλλειψη στοιχειωδώς ικανού αριθμού ακτινολόγων. Σήμερα υπηρετεί μόνον ένας ακτινολόγος, με συνέπεια η λειτουργία των νευροχειρουργικού,  ορθοπεδικού και άλλων τμημάτων να τίθεται εν αμφιβόλω, αφού, εκτός των άλλων, δεν μπορούν να προχωρήσουν χειρουργικές επεμβάσεις, λόγω του ότι δεν υποστηρίζονται από εφημερεύοντα ακτινολόγο.