Η αποτελεσματικότητα των βιο-ομοειδών φαρμάκων στη θεραπεία του καρκίνου, η σχέση τους με τα φάρμακα αναφοράς και η διαφορά τους από τα γενόσημα φάρμακα, καθώς και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η χρήση τους τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας, ήταν τα ζητήματα που συζητήθηκαν στην επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Βιο-ομοειδή φάρμακα & βιολογικοί παράγοντες» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών. Όπως αναφέρθηκε, τα βιολογικά φάρμακα είναι φάρμακα νέας γενιάς, και συγκεκριμένα πρωτεΐνες που δημιουργούνται από την τοποθέτηση DNA μέσα σε ζωντανούς οργανισμούς. Η ινσουλίνη, οι αυξητικοί παράγοντες και τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι παραδείγματα βιολογικών φαρμάκων. Τα βιο-ομοειδή φάρμακα περιέχουν παρόμοια πρωτεΐνη με τα βιολογικά φάρμακα αναφοράς και έχουν παρόμοιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι χημικές ουσίες, όπως τα γενόσημα φάρμακα. Μπορούν να παραχθούν περίπου κατόπιν δεκαετίας από την κυκλοφορία του βιολογικού φαρμάκου αναφοράς. Όταν περισσότερες από μία εταιρείες παράγουν βιολογικά φάρμακα, υπάρχουν περισσότερες θεραπευτικές επιλογές και μειώνεται το κόστος τους ώστε να υπάρχει η δυνατότητα το ποσό που εξοικονομείται να επενδυθεί στην έρευνα και την κάλυψη περισσότερων ασθενών από το σύστημα υγείας. Η διάθεση των βιο-ομοειδών φαρμακευτικών προϊόντων ενισχύει τον ανταγωνισμό, δίνοντας τη δυνατότητα να βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών σε βιολογικές θεραπείες, και συνεισφέρει στην οικονομική βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας της ΕΕ. Τονίστηκε επίσης η σημασία των φαρμακογενετικών τεστ που αξιολογούν επιλεγμένα σημεία του DNA του ασθενούς προκειμένου να προβλέψουν την ανταπόκριση που θα έχει σε συγκεκριμένα φάρμακα.