Ο ΙΣΑ ενημερώθηκε από τα μέλη του για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί στην παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών η σημερινή κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044, που αφορά τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με την οποία, η μετακίνηση για λόγους υγείας περιορίζεται μόνον προς τις δημόσιες δομές υγείας ως τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Η απόφαση αυτή αφενός εγείρει νομικά ζητήματα αναφορικά με την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής αφετέρου δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια σε ασθενείς που κάνουν θεραπείες σε ιδιωτικές δομές όπως χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες κ.τ.λ και σε έγκυες που έχουν προγραμματίσει να γεννήσουν σε ιδιωτικά μαιευτήρια.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι ιδιωτικές δομές υγείας και οι ιδιώτες γιατροί έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους και ζητεί να επιτραπούν οι μετακινήσεις στις ιδιωτικές δομές υγείας μετά από γνωμάτευση ελευθεροεπαγγελματία ιατρού προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών.