Με τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου  του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον «Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων», το υπουργείο Υγείας καθορίζει την αμοιβή για τους επαγγελματίες Υγείας που εμβολιάζουν και τις Κυριακές. Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 του εν λόγω νομοσχεδίου, αναφέρεται ότι οι γιατροί θα λαμβάνουν αμοιβή ίση με τις αποδοχές μικτής εφημερίας επιμελητή Α’ του ΕΣΥ και το λοιπό προσωπικό 20 ευρώ καθαρά. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, τα εμβολιαστικά κέντρα δύνανται να λειτουργούν 7 μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Κυριακή (συμπεριλαμβανομένων και ημερών αργίας), λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ειδικών διατάξεων.

Η διάταξη αφορά τα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Αιγινήτειου νοσοκομείου, των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Ομάδων Υγείας, καθώς και τα εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.