Η Gilead Sciences, Inc. και η MSD, γνωστή ως Merck & Co, Inc. στην Αμερική και τον Καναδά, ανακοίνωσαν τη συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση θεραπειών μακράς δράσης για τον HIV, που συνδυάζουν τον υπό έρευνα αναστολέα καψιδίων της Gilead Sciences Inc., lenacapavir, και τον υπό έρευνα αναστολέα μετατόπισης της αντίστροφης μεταγραφάσης της MSD, islatravir, σε ένα θεραπευτικό σχήμα δύο υποψήφιων προς έγκριση φαρμάκων που θα επιτρέψει τη διαθεσιμότητα νέων σημαντικών θεραπευτικών επιλογών στα άτομα που ζουν με HIV.

Τα υπό έρευνα υποψήφια φάρμακα, islatravir και  lenacapavir θα αποτελέσουν, εφόσον εγκριθούν, δυνητικά τα πρώτα στην κατηγορία τους φάρμακα που βρίσκονται σε τελευταίο στάδιο κλινικών δοκιμών, ενώ τα έως σήμερα κλινικά δεδομένα που έχουν παραχθεί είναι σημαντικά. Και τα δύο φάρμακα έχουν μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής και έχουν καταδείξει δραστικότητα σε χαμηλές δόσεις στις κλινικές μελέτες. Το γεγονός αυτό υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός υπό έρευνα συνδυαστικού δοσολογικού σχήματος με ενέσιμα και από του στόματος χορηγούμενα σκευάσματα μακράς δράσης.

Οι πρώτες κλινικές μελέτες του από του στόματος συνδυασμού αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Gilead Sciences Inc. και η MSD θα συνεργαστούν και θα μοιραστούν από κοινού  τις λειτουργικές αρμοδιότητες, το κόστος για την ανάπτυξη, την εμπορική εκμετάλλευση και τις προωθητικές ενέργειες, καθώς και τυχόν μελλοντικά έσοδα.

Η MSD και η Gilead Sciences Inc. επιδιώκουν να συνεχίσουν την παράδοση που τις διακρίνει στο μετασχηματισμό της φροντίδας των ασθενών με HIV, εστιάζοντας σε θεραπείες μακράς δράσης, οι οποίες δύνανται να αποτελέσουν σημαντική καινοτομία στην ανάπτυξη των φαρμάκων κατά του HIV. Παρ’ όλο που υπάρχουν διαθέσιμα θεραπευτικά σχήματα με χορήγηση ενός δισκίου ημερησίως για τα άτομα που ζουν με HIV, επιλογές που θα επέτρεπαν λιγότερο συχνές από του στόματος ή σπανίως χορηγούμενες ενέσιμες δόσεις αντί ημερήσιας χορήγησης, θα μπορούσαν να καλύψουν καλύτερα τις προτιμήσεις των ασθενών και να ανταποκριθούν σε ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση στη θεραπεία και την τήρηση του απορρήτου.

Καθώς εξελίσσεται ο τομέας της θεραπείας για τον HIV, οι θεραπείες μακράς δράσης μπορούν να προσφέρουν πρόσθετες επιλογές στα άτομα που ζουν με HIV και τους ιατρούς τους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εστιάζουν την καθημερινή τους πρακτική στις ανάγκες των ατόμων αυτών.

«Στην MSD, παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας να εξελίξουμε τη φροντίδα των ανθρώπων που ζουν με τον HIV ως μέρος της αποστολής μας να σώζουμε και να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων», δήλωσε ο Kenneth C. Frazier, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MSD. « Η συνεργασία με τη Gilead Sciences Inc. ενώνει δύο εταιρείες αφοσιωμένες στον αγώνα κατά του HIV για την ανάπτυξη νέων δυνητικών θεραπευτικών επιλογών μακράς δράσης και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική μας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπό έρευνα  φαρμάκου islatravir, για τη θεραπεία του HIV».

«Μέσω αυτής της συμφωνίας με την MSD, η Gilead Sciences Inc. ενισχύει τον μακροπρόθεσμο ρόλο της για τον μετασχηματισμό της φροντίδας των ατόμων που ζουν με τον HIV», δήλωσε ο Daniel O’Day, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gilead Sciences Inc. «Η εργασία μας στον HIV τις τελευταίες δεκαετίες διαμορφώθηκε ακούγοντας τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό και τους θεράποντες ιατρούς τους. Τώρα ακολουθούμε την ίδια προσέγγιση με θεραπείες μακράς δράσης συνδυάζοντας την πλέον προηγμένη επιστήμη και από τις δύο εταιρείες για την επιτάχυνση της προόδου».

Τα προαναφερθέντα υποψήφια φάρμακα, lenacapavir και islatravir,  τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό, είναι υπό έρευνα και δεν έχουν λάβει έγκριση πουθενά παγκοσμίως. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί.