Με βάση τα πρώτα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο διεθνές περιοδικό «The New England Journal of Medicine» δεν υπήρχαν εμφανή προβλήματα ασφαλείας με τη χορήγηση mRNA εμβολίων κατά του ιού SARS-CoV-2 σε έγκυες γυναίκες. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν. Συνολικά  35691 γυναίκες μελετήθηκαν, που είχαν εμβολιαστεί με ένα mRNA εμβόλιο και βρέθηκαν έγκυες, με τις περισσότερες να είναι μεταξύ 25 και 34 ετών. Την πρώτη δόση εμβολίου έλαβαν 92 γυναίκες την περίοδο γύρω από τη σύλληψη, 1132 γυναίκες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, 1714 στο δεύτερο τρίμηνο και 1019 στο τρίτο. Για τις περισσότερες γυναίκες που βρίσκονταν στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο κύησης τα δεδομένα συλλέγονται ακόμη και δεν είναι ώριμα τη στιγμή της ανάλυσης.

Στις 827 γυναίκες που ολοκλήρωσαν την κύηση τη στιγμή της ανάλυσης των δεδομένων, οι 712 κατέληξαν σε γέννα και 104 σε αποβολή, ενώ οι 96 από τις 104 αποβολές έγιναν έως την 13η εβδομάδα της κύησης. Στα 724 νεογνά που γεννήθηκαν οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ο πρόωρος τοκετός (9,4%), το μικρό μέγεθος του νεογνού ανάλογα με την ηλικία της κύησης (3,2%) και οι συγγενείς ανωμαλίες σε ποσοστό 2,2%. Σε αυτές τις περιπτώσεις των συγγενών ανωμαλιών καμία γυναίκα δεν είχε εμβολιαστεί στην περίοδο πριν τη σύλληψη ή το πρώτο τρίμηνο κύησης, ενώ οι συγγενείς ανωμαλίες που περιγράφηκαν δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο πρότυπο.

Παρότι η σύγκριση δεν είναι απόλυτη, αντίστοιχη επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών στην κύηση εμφάνιζαν έγκυες γυναίκες και σε μελέτες πριν την πανδημία COVID-19, όπως αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Επίσης αναφέρθηκαν συγκεκριμένα 221 αναφορές από έγκυες γυναίκες για ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τον εμβολιασμό, 66 εκ των οποίων ήταν σχετιζόμενες με την κύηση. Η πιο συχνή ήταν η αυτόματη αποβολή σε 46 περιπτώσεις, 37 εκ των οποίων στο πρώτο τρίμηνο. Με βάση τα δεδομένα αυτά οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σαφής κίνδυνος για την κύηση σε γυναίκες που εμβολιάζονται κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης, ενώ με τη συνέχιση της παρατήρησης μπορούν να προσδιοριστούν μακροπρόθεσμες επιπλοκές και η ασφάλεια του εμβολίου στα πρώτα τρίμηνα κύησης.