Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει τη ρητή υποστήριξη της Πρόεδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης κ. Φλώρας Μπακοπούλου στο πάγιο αίτημα των συλλόγων ασθενών περί συμμετοχής τους στις διαδικασίες HTA. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην εκδήλωση «Μελέτες, μεθοδολογία και τεκμηρίωση HTA» που πραγματοποίησε η ΕΛ.Ε.Φ.Ι., η κ. Μπακοπούλου χαρακτήρισε τη συμμετοχή των ασθενών στις συγκεκριμένες διαδικασίες ως ένα πολύ χρήσιμο μέτρο και επισήμανε ότι πρόκειται για μία πολιτική απόφαση προκειμένου να προσαρμοστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Αντίστοιχη θετική στάση διατύπωσαν στη διαδικτυακή εκδήλωση τόσο ο Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και μέλος της Επιτροπής HTA Κώστας Αθανασάκης, όσο και η Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. Βαρβάρα Μπαρούτσου. Όπως έπραξε και με πρόσφατο αναλυτικό υπόμνημα προς το Υπουργείο Υγείας, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί την ηγεσία του να εισακούσει τις σχετικές εισηγήσεις όχι μόνο των συλλόγων, αλλά κυρίως των επιστημόνων και της διεθνούς βιβλιογραφίας που αναγνωρίζουν ότι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας ενσωματώνει την εμπειρία των ασθενών, με σκοπό να επιτύχει:

Πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής, υψηλότερη αξιοπιστία και συνάφεια των αποφάσεων, μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση των αναγκών και προτιμήσεων των ασθενών, αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη λήψη αποφάσεων, συνυπευθυνότητα για τη βέλτιστη κατανομή των πεπερασμένων πόρων, στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Από την πλευρά του, ο ΓΓ της Ένωσης Νίκος Δέδες επισήμανε ότι «η συμμετοχή των ασθενών δεν συνιστά ένα συντεχνιακού τύπου αίτημα, αλλά με την κατάλληλη μεθοδολογία αναδεικνύεται σε προστιθέμενη αξία του HTA για την αξιολόγηση του φορτίου της ασθένειας, της εμπειρίας ζωής, των ανεκπλήρωτων αναγκών και της τεχνολογίας».