Διαδικτυακή Συνάντηση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πραγματοποίησε την 5η  Απριλίου 2021 το PhRMA Innovation Forum (PIF). Τον ΠΙΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης και μέλος στον τομέα Φαρμακευτικής Πολιτικής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ, ενώ εκ μέρους του PIF παρευρέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη τo μέλος του Δ.Σ. Πασχάλης  Αποστολίδης, ο Ηλίας Κοντούδης, Head of Market Access της εταιρίας Bayer, η Αθηνά Παπαπαύλου, Head of Market Access της εταιρίας Sanofi και η διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων του PIF Μαριάντζελα Οικονομοπούλου.

Με βασικό αντικείμενο συζήτησης τον οδικό χάρτη για βιώσιμη και αποδοτική φαρμακευτική περίθαλψη του PIF, οι δύο πλευρές ανέπτυξαν τα θέματα που αφορούν στις κλινικές μελέτες, στα συνταγογραφικά πρωτόκολλα και στους τρόπους εξοικονόμησης για το σύστημα υγείας.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές πως είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση της κλινικής βιοϊατρικής έρευνας στην Ελλάδα, επενδύοντας στο εθνικό κεφάλαιο της υγείας. Ο ΠΙΣ τόνισε την ευκαιρία της αξιοποίησης του καταρτισμένου ιατρικού δυναμικού της χώρας μέσω συνεργασιών των νοσοκομείων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν πως μια τέτοια ενδυνάμωση θα προσελκύσει επενδύσεις στη χώρα, που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως μηχανισμός χρηματοδότησης για τη βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων.

Όσον αφορά στο εγκριτικό πλαίσιο των κλινικών μελετών, από κοινού υπογραμμίστηκε η ανάγκη για βελτίωση και απλοποίησή του, αλλά και για καλύτερη ενημέρωση των ασθενών γύρω από την αξία των κλινικών μελετών, ώστε να εδραιωθεί μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ γιατρών και ασθενών.

Μέσα από τη διαδικτυακή συνάντηση κρίθηκε, επίσης, απαραίτητη η συχνή αναπροσαρμογή των συνταγογραφικών πρωτοκόλλων αλλά και η διασύνδεση όλων των διαγνωστικών εργαστηρίων με το ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους χρήσης των συνταγογραφικών πρωτοκόλλων αλλά και την καλύτερη αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας του πληθυσμού στην Ελλάδα.

Συζητήθηκε ακόμη η ανάγκη για αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων στην Ελλάδα, συνοδευόμενη με τις κατάλληλες τιμολογιακές πολιτικές προκειμένου να προσφέρουν εξοικονόμηση στο σύστημα υγείας. Στα πλαίσια αυτά, ο ΠΙΣ υπογράμμισε τη βαρύνουσα σημασία του δικαιώματος συνταγογράφησης φαρμάκων με εμπορική ονομασία, είτε γενοσήμων είτε πρωτότυπων, για τη διασφάλιση της βέλτιστης διαχείρισης του ασθενούς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, o κος Αποστολίδης τόνισε: «Είχαμε μια ευεργετική και πολύ ουσιαστική συζήτηση με τον κ. Χαριτόπουλο στο πλαίσιο της συνάντησής μας. Βρήκαμε πολλά κοινά σημεία στα θέματα που αφορούν στις κλινικές μελέτες, στα συνταγογραφικά πρωτόκολλα και στους τρόπους εξοικονόμησης για το σύστημα υγείας, με στόχο τη βιώσιμη και αποδοτική φαρμακευτική περίθαλψη».