Εντός Ιουνίου θα γνωμοδοτήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) για την επέκταση της χρήσης του εμβολίου της Pfizer τις ηλικίες 12-15 ετών. Ειδικότερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι άρχισε να αξιολογεί μια αίτηση για επέκταση της χρήσης του εμβολίου, ώστε να συμπεριλάβει νέους ηλικίας 12 έως 15 ετών. Η επιτροπή ανθρωπίνων φαρμάκων του EMA (CHMP) θα πραγματοποιήσει μια ταχεία αξιολόγηση των δεδομένων που υπέβαλε η εταιρεία που εμπορεύεται το εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων μιας μεγάλης εν εξελίξει κλινικής μελέτης με τη συμμετοχή εφήβων από 12 ετών, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα συστήσει την επέκταση. Η γνώμη της επιτροπής θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στην Κομισιόν, η οποία θα εκδώσει μια τελική νομικά δεσμευτική απόφαση που θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Ο EMA θα επικοινωνήσει για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής του, η οποία αναμένεται τον Ιούνιο, εκτός εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες».