Η Boussias Communications και το Health Daily διοργανώνουν διαδικτυακά για πρώτη χρονιά το συνέδριο Partnering for Patients στις 28 Μαΐου 2021. Η θεματολογία του θα επικεντρωθεί στην ανάδειξη της ανάγκης υιοθέτησης μιας Ασθενοκεντρικής Στρατηγικής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του υγειονομικού χώρου και θα επιχειρήσει να προσεγγίσει το θέμα πέρα από τη θεωρία, στην πράξη.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξει η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Κατερίνα Κουτσογιάννη ενώ σημαντικοί ομιλητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου.

Η Θεματολογία θα επικεντρωθεί σε:

  • EU Planning and Strategy to Advance Patient Centricity
  • Patient Centricity as a National Priority
  • Empowered Patient Means Informed Patient – The Way to Achieve it
  • Involving Patients in Research
  • Ways to Overcome Barriers of Delayed Access
  • The Changing Patient Journey: How are we Keeping up?

Οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον ευρωπαϊκό  σχεδιασμό για την προώθηση της Ασθενοκεντρικής Στρατηγικής θα συζητηθούν κατά την πρώτη ενότητα του συνεδρίου στο οποίο συμμετέχουν οι:  Δημήτρης Αθανασίου, PDCO Member, European Medicines Agency – EURORDIS, Member of the Board of WDO, EPF and GPA, Dirk Van den Steen, Deputy Head of Unit in B1, DG SANTE Health Systems, Medical Products and Innovation, European Commission, Matteo Scarabelli, Patient Engagement Manager – HTA, EURORDIS, Juan García Burgos, Head of Public and Stakeholders Engagement Department, Stakeholders and Communication Division, European Medicines Agency (EMA).