Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας με ανακοίνωσή της τονίζει ότι η  Πολιτεία  οφείλει να επικεντρωθεί πιο στοχευμένα στην εμβολιαστική κάλυψη κατά της COVID-19 των μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων, όπου τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν κατά πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση μόλις το 63,1% των πολιτών άνω των 80 ετών και το 64,2% άνω των 70 ετών. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από 74%, ενώ σε πολλές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία και η Μάλτα ξεπερνά το 90%.

Μία επιπρόσθετη ανησυχητική ένδειξη είναι ότι το ποσοστό των ατόμων άνω των 80 ετών στην Ελλάδα που έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση αυξήθηκε μόλις κατά τέσσερις μονάδες τον τελευταίο μήνα (από το 59,2% στις αρχές Απριλίου στο 63,1% στις αρχές Μαΐου).

Το χαμηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε μεγαλύτερες ηλικίες αποτυπώνεται και στα δεδομένα των θανάτων από COVID-19. Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται κατά μέσο όρο ημερησίως 7 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους στην Ελλάδα. Κατά την ίδια περίοδο, ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση φθίνει συνεχώς κάτω των 6 και έχει πλέον αγγίξει τους 3,7.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία και σε συνεργασία πάντοτε με την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών να αναζητήσουμε συστηματικά και από κοινού τις ενδεδειγμένες πολιτικές για την αύξηση του ποσοστού ανοσίας στις πλέον ευπαθείς ηλικιακές ομάδες σε επίπεδα τουλάχιστον άνω του 80%. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ένωση έχει ήδη προτείνει μία στρατηγική σε δύο κύριους πυλώνες:

  • Επιμονή στη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων αξιοποιώντας τα ΜΜΕ, το υγειονομικό σύστημα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους ιατρικούς συλλόγους, τις επιστημονικές εταιρείες και ασφαλώς τους συλλόγους ασθενών και εν γένει την κοινωνία των πολιτών.
  • Θέσπιση ηπιότερων κοινωνικών περιορισμών για άτομα που έχουν αναπτύξει ανοσία, ως ένα κίνητρο προς τους πολίτες για να εμβολιαστούν.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας δηλώνει έτοιμη να συμμετέχει εποικοδομητικά στο σχετικό διάλογο και στην επικοινωνία και εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν.