Σε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική περίοδο για τη χώρα λόγω της πανδημίας COVID-19, η KARABINIS MEDICAL αναδεικνύεται ως μία μεταξύ των 500 ελληνικών επιχειρήσεων με την υψηλότερη κερδοφορία για το 2019.  Η σημαντική αυτή διάκριση της KARABINIS MEDICAL οφείλεται στην άμεση αντίδραση της κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπου η εταιρεία συνέχισε απρόσκοπτα τις επενδύσεις της σε όλους τους τομείς, επέκταση της εμπορικής και διαφημιστικής τη εκστρατείας, επένδυση σε νέα προϊόντα κ.α.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, που συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων της, αποτελεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, στο οποίο επενδύει συνεχώς. Επιπλέον, στην KARABINIS MEDICAL διατηρείται ένα εξειδικευμένο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με Key Opinion Leaders ιατρούς και καθηγητές, το οποίο αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα κάτω από παγκόσμιες πατέντες, όπως και καινοτόμες υπηρεσίες υγείας, με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Επενδύοντας, λοιπόν, στην καινοτομία και σε όλες τις υπόλοιπες δομές που απαιτούνται, αξίζει να αναφερθεί ότι η KARABINIS MEDICAL έχει καταφέρει να διπλασιαστεί από το 2008 έως το 2019, και ακόμη και το 2020 συνεχίζει την ανάπτυξή της παρά την πανδημία, πετυχαίνοντας κύκλο εργασιών πάνω από 16 εκ.€. για το 2020.

O κ. Απόστολος Καραμπίνης, Founder & Entepreneur της KARABINIS MEDICAL, δήλωσε σχετικά: «Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, διασφαλίζουμε την άρτια και σωστή λειτουργία της εταιρείας μέσα από μια εξειδικευμένη οργανωτική δομή, ώστε όλοι οι πόροι να συντονίζονται σωστά για την επίτευξη των επιχειρησιακών μας σκοπών. Ταυτόχρονα, έχοντας και τον ρόλο του Entrepreneur έχω εφαρμόσει μια επιχειρηματική κατεύθυνση που βασίζεται στην καινοτομία, και μέσα από το άρτιο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης στοχεύουμε στην δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών απόλυτα χρηστικών για τον καταναλωτή, σεβόμενοι απόλυτα το όραμα και την φιλοσοφία της εταιρείας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής».

Σημειώνεται ότι η KARABINIS MEDICAL SA είναι παραγωγική, εισαγωγική και εξαγωγική εταιρεία ιατρικών αναλώσιμων προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, φυσικών προϊόντων περιποίησης και διαγνωστικών ιατρικών συσκευών που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας από το 1967. Η εταιρεία διανύοντας μια επιτυχημένη πορεία 53 κερδοφόρων ετών, η οποία επισφραγίζεται από σημαντικά επιτεύγματα στην ελληνική αγορά καθώς και στρατηγικές συνεργασίες, τα τελευταία χρόνια επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στη διεθνή αγορά υγείας.