Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2, η γονιδιωματική ανάλυση σε 212 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο από 9 Απριλίου έως 4 Μαΐου 2021. Από τον έλεγχο των 212 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 198 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος και 7 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση. Εκ των 198 δειγμάτων με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος, τα 197 αφορούν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK  (Βρετανική) και 1 αφορά τη μετάλλαξη B.1.351/501Y.V2/South Africa (Νοτιοαφρικανική). Τα 7 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση αφορούν το στέλεχος B.1.1.318 (νιγηριανό).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης μεταλλάξεων SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί για μεταλλάξεις στην επικράτεια συνολικά 11.811 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Από τα δείγματα αυτά, οι τρεις πιο συχνές μεταλλάξεις που έχουν απομονωθεί είναι η βρετανική Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01), με ποσοστό 66,91%, η νιγηριανή B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 7,02% και η νοτιοαφρικανική B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC 202012/02) με ποσοστό 0,63%.