Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση του 2020, η BOUSSIAS Communicationsκαι το Health Daily  διοργανώνουν και φέτος τα βραβεία Patient Partnerships Awards, υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ της ΠΕΦ και του ΣΑΦΕΕ. Τα βραβεία αναδεικνύουν τις καινοτόμες ενέργειες που ωφελούν συνολικά τους ασθενείς και το σύστημα Υγείας, όπως  πρωτοβουλίες και προγράμματα υποστήριξης ασθενών, πρόληψης νοσημάτων και ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού, που υλοποιούνται από φαρμακευτικές επιχειρήσεις, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ιατρικές επιστημονικές εταιρείες και ΜΚΟ. Επίσης, αναδεικνύονται δράσεις και πρωτοβουλίες εταιρειών και φορέων ανεξαρτήτως κλάδου που επενδύουν σε προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες. Σκοπός τη θέσπισης του θεσμού είναι η προβολή της σημαντικής συνεισφοράς  αυτών των συνεργασιών στην κάλυψη βασικών αναγκών των ασθενών, και, μέσω της επιβράβευσής τους, η παροχή κινήτρων την ανάπτυξη ακόμα περισσοτέρων πρωτοβουλιών.

Στα βραβεία Patient Partnerships Awards μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα φαρμακευτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ιατρικές επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, MKO δραστηριοποιούνται στον κλάδο  της Υγείας, δημόσιοι φορείς και οργανισμοί του χώρου της Υγείας, επιχειρήσεις πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών, συμβουλευτικές εταιρείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και επιχειρήσεις εκτός του κλάδου της υγείας που υλοποιούν πρωτοβουλίες για την υγεία.

Οι βασικές κατηγορίες βράβευσης είναι οι εξής:

1.Prevention and Disease Awareness Campaigns

  1. Improving Health
  2. Changing Culture in Healthcare
  3. Covid 19 Pandemic Related Initiatives

Για πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες βραβεύσεων, τα κριτήρια και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ακολουθήστε τον σύνδεσμο: www.patientawards.gr