Τα νεότερα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής που παρουσιάστηκαν στο 70ο  Ετήσιο Συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC.21) έδειξαν ότι ο από του στόματος αναστολέας του παράγοντα πήξης Xa, ριβαροξαμπάνη, συσχετίστηκε με μείωση της αγγειακής θνησιμότητας σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και συννοσηρότητα διαβήτη τύπου 2, με λιγότερες νοσηλείες που σχετίζονται με αιμορραγία έναντι της βαρφαρίνης. Τα δεδομένα συμβάλλουν στα ευρήματα από την κεντρική κλινική μελέτη ROCKET-AF.

Αυτά τα δεδομένα βασίζονται σε προηγούμενα αποτελέσματα από δύο αναλύσεις της ίδιας μελέτης (RIVA-DM), που έχουν ήδη παρουσιαστεί στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρρυθμιών (EHRA) τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, οι οποίες κατέδειξαν ότι η ριβαροξαμπάνη συσχετίστηκε με μείωση των επιπλοκών που σχετίζονται με τα νεφρά και τα άκρα, των οφθαλμικών επιπλοκών (συμπεριλαμβανομένης της οφθαλμικής αιμορραγίας) και του θανάτου σε αυτούς τους ασθενείς σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη. Η μελέτη RIVA-DM ανέλυσε δεδομένα ηλεκτρονικών αρχείων υγείας περίπου 116.000 ασθενών από τις ΗΠΑ για αρκετά χρόνια.

Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) διατρέχουν 49% αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μη βαλβιδικής κολπικής μαρμαρυγής σε σύγκριση με άτομα χωρίς ΣΔ2. Επίσης, περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή έχουν συνοδό νόσημα διαβήτη. ««Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η ριβαροξαμπάνη έχει ένα σταθερό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας κατά τη θεραπεία αυτών των ασθενών, επιβεβαιώνοντας την καταλληλόλητά της σε ασθενείς με αυτήν την πάθηση», δήλωσε ο Δρ Michael Devoy, Επικεφαλής Ιατρικών Υποθέσεων και Φαρμακοεπαγρύπνησης στον Τομέα Φαρμάκων της Bayer.