Αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στην υποστήριξη των ασθενών, η εταιρεία PCC βρίσκεται κοντά στα Patient Partnerships Awards 2021 ως υποστηρικτής, ενώ παράλληλα στηρίζει ως χορηγός το συνέδριο Partnership for Patients 2021. Τόσο τα βραβεία όσο και το συνέδριο διοργανώνονται από το Health Daily και τη Boussias και αναδεικνύουν προγράμματα και πρωτοβουλίες που βοηθούν τους ασθενείς σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας τους και τους ενθαρρύνουν, ώστε να λαμβάνουν κάθε φορά τις σωστές θεραπευτικές αποφάσεις.

Η PCC Hellas αποτελείται από μια ομάδα υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών με εμπειρία στη συμμόρφωση των ασθενών, οι οποίοι υποστηρίζονται από ένα εξαιρετικά αποδοτικό τηλεφωνικό κέντρο, στελεχωμένο από κλινικούς νευροψυχολόγους και αναγνωρισμένους νοσηλευτές. Η PCC πιστεύει ακράδαντα ότι η ενδυνάμωση των ασθενών μέσω ολιστικών προσεγγίσεων διαχείρισης της ασθένειας και μέσω υπηρεσιών που στο επίκεντρό τους έχουν τον ασθενή, είναι το μέλλον των προγραμμάτων συμμόρφωσης. Με την παραπάνω ολιστική προσέγγιση γίνεται πιο εύκολο να τηρηθούν οι οδηγίες των ιατρών κατά τη διάρκεια της θεραπείας, έτσι ώστε να παρέχονται στους ασθενείς ασφαλείς, συνεχείς και αδιάκοπες υπηρεσίες.

Η παρεχόμενη φροντίδα, ολιστικής προσέγγισης, η επικοινωνία και η υποστήριξη, που στον πυρήνα τοποθετεί τον ασθενή, οδηγεί σε ένα αειφόρο θεραπευτικό αποτέλεσμα και στην ορατή βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω Link:  www.pccint.eu