Όπως ενημερώνει η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία ΠΟΣΟΨΥ και μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδος του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην ψυχική υγεία, Κατερίνα Νομίδου, στην Παγκόσμια Διάσκεψη θα συζητηθούν «Η ετοιμότητα και η ανταπόκριση στον τομέα της Ψυχικής Υγείας στην πανδημία του COVID-19”, καθώς και το «Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης Ψυχικής Υγείας 2013-2030». Μεταξύ των προτάσεων  που περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης 2013-2030 για την υλοποίηση του Στόχου1«Ενίσχυση αποτελεσματικής ηγεσίας και διακυβέρνησης στην ψυχική υγεία» περιλαμβάνονται:  Ανάπτυξη μιας Πολιτικής και ενός Πλάνου Ψυχικής Υγείας που είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθιέρωση μηχανισμών υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων που θα επιτρέπουν στα άτομα με ψυχικές διαταραχές να δηλώνουν εκ των προτέρων τις επιθυμίες και προτιμήσεις τους για την περίπτωση που θα βιώσουν κάποια κρίση. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών κατ’οίκον και στην κοινότητα για τους οικογενειακούς φροντιστές παιδιών και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές. Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών από κοινού με άτομα με ψυχικές διαταραχές, τους οικογενειακούς φροντιστές τους και τις οργανώσεις τους. Βελτίωση και αύξηση της απασχόλησης και της διατήρησης των θέσεων εργασίας ατόμων με ψυχικές διαταραχές.  Συμμετοχή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των οικογενειακών φροντιστών τους μέσω των οργανώσεών τους στην αξιολόγηση και παρακολούθηση όλων των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, περιλαμβανομένων των ψυχιατρικών νοσοκομείων και των μονάδων κοινωνικής πρόνοιας.