Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Internal Medicine κατέδειξε μείωση του κινδύνου θανάτου σε ασθενείς  που είχαν αναπτύξει πνευμονία λόγω COVID-19, με χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος  tocilizumab που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Μετά από έως 90 ημέρες περίθαλψης, 7 από 63 ασθενείς, ποσοστό 11%, στους οποίους χορηγήθηκε τουλάχιστον μια δόση tocilizumab πέθαναν. Συγκριτικά, μεταξύ όσων έλαβαν τη συνήθη περίθαλψη χωρίς άλλες αγωγές, 11 από  67 πέθαναν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το tocilizumab θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη σε ασθενείς που νοσηλεύονται με μέτρια έως σοβαρή πνευμονία που χρειάζεται υποστήριξη με οξυγόνο.