Η Ελλάδα έχει παράδοση στον κατακερματισμό και η Ένωση Ασθενών προσπαθεί να το πολεμήσει αυτό  και να ενώσει όλους και αυτό είναι σημαντικό, τόνισε στην έναρξη της ομιλίας του στο συνέδριο Partnering for Patients ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου. Για ένα ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας, σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου, είναι απαραίτητη μια σωστά οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με σαφή προσανατολισμό στην πρόληψη, εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλλων σε επιλεγμένες ομάδες πληθυσμού, πρόσβαση στις απαραίτητες θεραπείες και στην καινοτομία, τεκμηριωμένη τοποθέτηση πόρων σε δημογραφικά και επιδημιολογικά δεδομένα και σάρωση ορίζοντα νέων θεραπειών. Επίσης, αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και δυνατοτήτων με καταγραφή συνταγογραφικών δεδομένων, συλλογή στοιχείων θεραπευτικών εκβάσεων, ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και έλεγχο στη συνταγογράφηση και τις ιατρικές πρακτικές. Επίσης, αξιοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων βασισμένα σε τεκμηριωμένη ιατρική σχέση και σχέση κόστους-οφέλους και φυσικά σύνδεση αποτελεσμάτων διαγνωστικών και άλλων εξετάσεων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Όπως ανέφερε, χρειαζόμαστε υγειονομικές δομές που θέτουν στο κέντρο τον ασθενή και όχι τους επαγγελματίες υγείας ή άλλους εταίρους του συστήματος υγείας.  Ενημερωμένοι και ενδυναμωμένοι ασθενείς είναι όσοι έχουν σωστή πληροφόρηση και η αναγνώριση του συμβουλευτικού τους ρόλου στην αξιολόγηση τεχνολογιών και στη λήψη αποφάσεων.

Η σπουδαιότητα των ασθενών και τον συλλόγων στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο

Οι ασθενείς όπως είπε, αποκτούν όλο και περισσότερη γνώση, η δύναμή τους αυξάνεται, είναι περισσότερο απαιτητικοί και θέλουν αποτελεσματικά και καλύτερα ανεκτά φάρμακα, εύχρηστα και σε προσιτή τιμή.

Οι οργανώσεις ασθενών αποκτούν όλο και περισσότερη δύναμη και ασκούν μεγάλη επιρροή. Μπορούν να είναι μέρος της χάραξης πολιτικής φαρμάκου και να έχουν πιο ενεργό ρόλο στις διαβουλεύσεις για τη λήψη  αποφάσεων τόσο για τις τεχνολογίες υγείας όσο και για το θέμα της αποζημίωσης κ.λπ.

Οδικός χάρτης για την υλοποίηση μιας βιώσιμης και ασθενοκεντρικής φαρμακευτικής πολιτικής

Επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, αύξηση της αποτελεσματικότητας, αντιμετώπιση των αναγκών, ενίσχυση της πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, αναθεώρηση του μηχανισμού επιστροφών, προώθηση των επενδύσεων, ενίσχυση της εποπτείας συστήματος και αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων, προώθηση ηθικής και κοινωνικής ευθύνης και ανοικοδόμηση των θεμελίων.

Βασικός στόχος όπως είπε, πρέπει να είναι η σύνδεση της αύξησης του προϋπολογισμού με τους στόχους εξοικονόμησης, δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη.