Στους τρόπους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί  την ασθενοκεντρική προσέγγιση στην Υγεία, καθώς και την επίδραση που είχε η πανδημία COVID-19, στο σχεδιασμό της ΕΕ όσον αφορά το ζήτημα, αναφέρθηκε ο Dirk Van den Steen, Deputy Head of Unit in B1, DG SANTE Health Systems, Medical Products and Innovation, European Commission.  Όσον αφορά τα νομοθετήματα, ο Dirk Van den Steen σημείωσε την ευρωπαϊκή οδηγία για το δικαίωμα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη, που προς το παρόν βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αλλά και την οδηγία για τη συμμετοχή των ασθενών στους μηχανισμούς αξιολόγησης της Τεχνολογίας (ΗΤΑ), που όπως είπε είναι στο στάδιο «trilogues», που σημαίνει τελικό στάδιο για να θεσμοθετηθεί. Ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες της  Ευρωπαϊκής φαρμακευτικής πολιτικής είναι η διασφάλιση της προσβασιμότητας των ασθενών σε οικονομικά προσιτά φάρμακα καθώς και η αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών όπως πχ, τα σπάνια νοσήματα και η μικροβιακή αντοχή. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο είναι ασθενοκεντρικό, τόνισε ο Dirk Van den Steen, ενώ υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Κοινωνικά Δικαιώματα προτείνει, καινούργια εργαλεία για τον εντοπισμό των εμποδίων και των ελλείψεων στην υγειονομική περίθαλψη, όπως και ένα ακόμα οργανισμό το European Health Data Space, για την προώθηση της πρόσβασης   σε δεδομένα Υγείας προκειμένου να βελτιωθεί η υγειονομική περίθαλψη, η έρευνα και ο σχεδιασμός των πολιτικών για την Υγεία. Τέλος, ο αναφέρθηκε στη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους 672,5 δισ. ευρώ, που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Ιούλιο του 2020, προκειμένου τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες επιπτώσεις της πανδημίας σε διάφορους τομείς και κυρίως στον τομέα της Υγείας. Τα κράτη-μέλη είχαν δικαίωμα να υποβάλουν προγράμματά τους μέχρι τις 30 Απριλίου, και η αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε και προκαταβάλλεται το 13% του ποσού της χρηματοδότησης σε κάθε χώρα που έχει αιτηθεί.

Σε περίπτωση που κάποια χώρα θελήσει να υλοποιήσει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις έχει δικαίωμα να υποβάλλει και άλλη αίτηση η οποία επίσης θα αξιολογηθεί και μπορεί να χρηματοδοτηθεί σημείωσε ο Dirk Van den Steen.