Δημοσιεύτηκε χθες σε ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα τη θέσπιση, το περιεχόμενο και τη διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19. Με την πράξη αυτή θεσπίζεται Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, το οποίο θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test), ή τη νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19, κατά περίπτωση. Όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, στοχευόμενη νόσο, είδος εμβολίου, σκεύασμα εμβολίου, κάτοχο αδείας κυκλοφορίας ή παρασκευαστή του εμβολίου, αριθμό σε σειρά εμβολιασμών/δόσεων και ημερομηνία συνεδρίας εμβολιασμού με αναφορά της ημερομηνίας της τελευταίας ληφθείσας δόσης. Αντίστοιχα θα είναι τα στοιχεία και για τα τεστ, ενώ όσον αφορά στη νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19 το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 θα περιέχει και την ημερομηνία του θετικού αποτελέσματος. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στο gov.gr και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό μπορεί να χορηγείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για την άντληση των στοιχείων η ανωτέρω πλατφόρμα διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά της COVID-19 και το Εθνικό Μητρώο Ασθενών CΟVID-19. Η ΗΔΙΚΑ, η οποία διαχειρίζεται την ανωτέρω πλατφόρμα, ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.