Κατά την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, στις 31 Μαΐου 2021, τα 194 μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενέκριναν την απόφαση να συζητηθεί μια νέα διεθνής συνθήκη για τις πανδημίες σε ειδική σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2021. Ο πρόεδρος του Π.Ο.Υ. στην ομιλία του, τόνισε σχετικά:

“Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σοβαρές, και συνεπώς σοβαρές πρέπει να είναι και οι λύσεις που σχεδιάζουμε. Η ενίσχυση του Π.Ο.Υ. σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι η σύσταση για μια συνθήκη για την αντιμετώπιση των πανδημιών θα ενισχύσει τόσο τον Π.Ο.Υ. όσο και την ασφάλεια της παγκόσμιας υγείας. Μια τέτοια συνθήκη θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει, όπως ανέφερα νωρίτερα, τις  σχέσεις μεταξύ των κρατών- μελών και να ενισχύσει τη συνεργασία. Έχει έρθει η ώρα για μια τέτοια συνθήκη. Χρειαζόμαστε μια γενικότερη δέσμευση που να είναι  υπεράνω των  προϋπολογισμών, των εκλογών και των μέσων ενημέρωσης. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει ένα γενικό πλαίσιο για τη σύνδεση των πολιτικών, οικονομικών και τεχνικών μηχανισμών που απαιτούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας της παγκόσμιας υγείας. Κυρίως, μια διεθνής συνθήκη οποιουδήποτε είδους πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη – όλα. Πρέπει να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική και χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει να εξεταστεί και να σχεδιαστεί προσεκτικά, αλλά πρέπει επίσης να γίνει σύντομα . Δεν έχουμε χρόνο”.