Μετά την ένταξη 2 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 8εκ. ευρώ στον Αναπτυξιακό νόμο, που υποβλήθηκαν με τη συνδρομή και την υποστήριξη της Asklepieia, και την πιο πρόσφατη νέα υποβολή για  Ξενοδοχειακό Συγκρότημα & Μονάδα Ιατρικού  Τουρισμού στο Μεγαλοχώρι προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ, πραγματποιείται εκ νέου ενεργοποίηση του Αναπτυξιακού νόμου με 2 νέες προκηρύξεις, συνολικού προϋπολογισμού 805 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα (7ος κύκλος) και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» (5ος κύκλος).

Οι νέες ενισχύσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό, την ίδρυση ή την επέκταση μονάδων φιλοξενίας, ενώ μπορούν να διασφαλίσουν επιδότηση ως και 55% της επένδυσης.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης είναι η 25η Μαΐου 2021 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής η 30η Ιουλίου 2021.

Η Asklepieia, στα πλαίσια της δραστηριοποίησής της στο χώρο του Τουρισμού Υγείας & Ευεξίας, είναι σε θέση να υποστηρίξει πολύπλευρα επενδυτικά Project που αφορούν στη δημιουργία δομών Ιατρικής ευεξίας,  τόσο στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης όσο και στον τομέα της χρηματοδότησης με την αξιοποίηση κρατικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.