Μια εξέχουσα προσωπικότητα της χώρας μας, ο o Λουκάς Παπαδήμος, Πρόεδρος ΔΣ του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών (ΙΙΒΕΑ) της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος, θα είναι ο νέος πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των Healthcare Business Awards 2021, μπαίνοντας επικεφαλής μιας Κριτικής Επιτροπής, την οποία συνθέτουν διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, ιδρυμάτων και συλλόγων ασθενών αλλά και κορυφαίων επιχειρηματικών φορέων του κλάδου. Ο διαπρεπής ακαδημαϊκός, οικονομολόγος, τραπεζίτης, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών βρίσκεται στο τιμόνι του Iδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ),  το οποίο είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα,  αξιοποιώντας την βιολογική έρευνα σε ιατρικές εφαρμογές. Το ΙΙΒΕΑΑ έχει ως κύριο στόχο την επίτευξη Αριστείας στις βιοϊατρικές επιστήμες και σήμερα περισσότεροι από 450 ερευνητές όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών σπουδαστών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών επιστημόνων και τεχνικών ασκούν τις ερευνητικές δραστηριότητές τους εκεί.

Τα Healthcare Business Awards επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις, τους φορείς, τους συλλόγους ασθενών και τους οργανισμούς του κλάδου της Υγείας για τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις, τις αναπτυξιακές και επενδυτικές πρωτοβουλίες, τις συνέργειες καθώς και τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Και αυτή τη χρονιά έχουν σχεδιαστεί ειδικές κατηγορίες βράβευσης για φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές & Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Συλλόγους Ασθενών και ΜΚΟ, ενώ έχουν προστεθεί και φέτος ειδικές δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού η/και των επαγγελματιών υγείας, καθώς και τη στήριξη του συστήματος υγείας. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων φέτος θα διαρκέσει έως τις 2 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.healthcareawards.gr/