Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση που επικρατεί στο ΓΝ-ΚΥ Ιπποκράτειο εξαιτίας της σοβαρής υποστελέχωσής του, της μείωσης των ορίων δαπανών του και των πολλών ελλείψεων σε κρίσιμο εξοπλισμό. Ειδικότερα, σοβαρή υποστελέχωση αντιμετωπίζουν καίρια τμήματα του Νοσοκομείου, όπως το Παιδιατρικό, το Παθολογικό- Covid στο υπηρετούν μόνο 2 παθολόγοι, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην οποία επίσης υπηρετούν μόνο δυο γιατροί και αναγκάζονται να εφημερεύουν από 15 ημέρες/μήνα, και άλλες, ενώ σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται και σε διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Παρά το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κάνει αλλεπάλληλες εκκλήσεις για την ανάγκη λειτουργίας Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας στο Νοσοκομείο αναλαμβάνοντας ακόμα και το κόστος του εξοπλισμού και της μισθοδοσίας του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που απαιτείται, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, η πρόσφατη μείωση των ορίων δαπανών για το Νοσοκομείο Κω, για το τρέχον έτος, κατά 500.000 €, δεν επιτρέπει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, για προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων και για προμήθεια βασικών μηχανημάτων υποστήριξης ασθενών Covid (όπως αναπνευστήρων high-flow), με αποτέλεσμα η ενίσχυση του Νοσοκομείου, σε τόσο κρίσιμο εξοπλισμό, να επαφίεται σε δωρεές από τον Δήμο Κω και από ιδιώτες. Για το θέμα κατατέθηκε στη Βουλή ερώτηση.