Σημαντική πρωτοβουλία με προτάσεις για την επαρκή εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας των ειδικευομένων ιατρών έλαβε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που οργάνωσε, προσκαλώντας τους προέδρους Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, προέδρους Ιατρικών Σχολών, προέδρους Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών/Ιατρικών Επαγγελματικών Ενώσεων και ειδικευόμενους ιατρούς- μέλη της Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. ώστε να αποτιμηθεί η κατάσταση που διαμορφώθηκε με την πανδημία και να συζητηθούν λύσεις.

Ο προτάσεις που συζητήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Οι ειδικευόμενοι που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους για να διατηρήσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις  για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Στη συνέχεια, εφόσον επιθυμούν, είναι σκόπιμο να έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τυχόν κενά στα νοσοκομεία όπου εκπαιδεύτηκαν συνεχίζοντας ως επικουρικοί  υπεράριθμοι.

Να δοθεί η δυνατότητα παράτασης ειδικότητας για όσους το επιθυμούν ή όσους δεν επιτύχουν στις εξετάσεις με το καθεστώς του παρατασιακού ειδικευόμενου για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες και ανεξάρτητα εάν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον αντίστοιχο τομέα ή στο νοσοκομείο στον αντίστοιχο τομέα ή στο νοσοκομείο είτε κάνουν το μερικό, είτε το πλήρες κομμάτι της ειδικότητας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία που νοσηλεύουν COVID-19 περιστατικά.

Να αποδεσμευτεί το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας από το προαπαιτούμενο της υπηρεσίας υπαίθρου.

Άμεση απαλλαγή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από τα καθήκοντά τους στα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν με προσλήψεις νέων ειδικών ιατρών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ή με ιδιώτες ιατρούς και αποδέσμευση των ειδικευμένων από τις δειγματοληψίες για covid test.

Ορθή τήρηση και έλεγχος ημερολογίου εκπαιδευτικής άσκησης (logbook) στις κλινικές. Δημιουργία ψηφιακού logbook πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο θα μπορεί να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και των εκπαιδευτών.

Ενίσχυση προπτυχιακής εκπαίδευσης- εφόσον οι τελειόφοιτοι έχουν έλλειψη στις κλινικές δεξιότητες και στην επαφή με τους ασθενείς, λόγω COVID-19.

Επιλογή αριθμού ειδικευομένων με βάση τις δυνατότητες εκπαίδευσης και όχι με βάση τις νοσηλευτικές ανάγκες.

Μονιμοποίηση της δυνατότητας διαδικτυακής παρακολούθησης για τους ειδικευόμενους, ως αντισταθμιστική αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης – Τράπεζας γνώσεων στη σελίδα του Π.Ι.Σ. Αύξηση κλινικών που εκπαιδεύουν συγκεκριμένες ειδικότητες, σε αντιστοιχία με τα διεθνή πρότυπα.