Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης που βοηθά στην ανάρρωση των ασθενών από Covid-19 που νόσησαν σοβαρά και νοσηλεύτηκαν προτείνει ο Γυμναστής Δήμος Διπλάρης, με βάση τις σαφείς οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η άσκηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ανάρρωσης μετά από σοβαρή ασθένεια λόγω COVID-19. Η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση των ασθενών, να μειώσει τη δύσπνοια, να αυξήσει τη μυϊκή δύναμη, να βελτιώσει την  ισορροπία και τον συντονισμό κ.ά.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Διπλάρης: «Το γεγονός ότι κάποιος αναρρώνει από Covid-19 μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μην έχει καμιά φυσική δραστηριότητα. Αντιθέτως, θα πρέπει να αυξήσει σιγά-σιγά τη δραστηριότητά του με μια σειρά από εγκεκριμένες από τον Π.Ο.Υ. ασκήσεις, οι οποίες θα επιταχύνουν την επάνοδο των ασθενών στη φυσική κατάσταση».

Δείτε το πρόγραμμα ασκήσεων εδώ: Πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης μετά την νόσηση από covid-19 σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ – Gymnasu.gr