Ειδικό προβλεπτικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου Μεταβολισμού των Οστών της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ) και επιβεβαίωσε ότι, σε ορίζοντα δεκαετίας, ο καθολικός έλεγχος, η έγκαιρη διάγνωση και η διασύνδεση με θεραπεία των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών ηλικίας 50-74 ετών με ένα προηγούμενο κάταγμα στην Ελλάδα θα μπορούσε δυνητικά να μειώσει τους θανάτους και τα κατάγματα.

Ειδικότερα, η μελέτη (ένα στοχαστικό επιδημιολογικό και οικονομικό μοντέλο κοόρτης) παρακολούθησε 50.000 υποθετικές μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες ηλικίας 50 έως 74 ετών με ένα προηγούμενο κάταγμα, ώστε να εκτιμήσει την εξέλιξη  της κατάστασης υγείας τους τα επόμενα 10 έτη. Το μοντέλο υπολόγισε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (κατάγματα, θάνατοι, διαγνώσεις, ενάρξεις θεραπείας) στο υφιστάμενο και υποθετικό σενάριο, ενώ, στο τέλος, υπολογίστηκε η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο σεναρίων. Επίσης, εκτιμήθηκε η δαπάνη για κάθε ένα σενάριο –υφιστάμενο και υποθετικό– για τον διαγνωστικό έλεγχο, τη θεραπεία κατά τις κατευθυντήριες οδηγίες και τη διαχείριση καταγμάτων (νοσηλείες και αποκατάσταση), ώστε να προσδιοριστεί η διαφορά σε οικονομικούς όρους.

Τα αποτελέσματα του μοντέλου επιβεβαίωσαν ότι η εφαρμογή καθολικού διαγνωστικού ελέγχου και διασύνδεσης με φροντίδα για την οστεοπόρωση συνεπάγεται μείωση στον εκτιμώμενο αριθμό θανάτων (-51 θάνατοι, ή μείωση 0,6%) και καταγμάτων (-948 κατάγματα ή μείωση 4,3%) και περίπου 10-πλασιασμό των διαγνωστικών ελέγχων και των ενάρξεων θεραπείας.