Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα καταδεικνύει ότι η παχυσαρκία εκτός του ότι αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσηση και θάνατο από COVID-19 στην οξεία φάση, μπορεί να αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων επιπλοκών από τη νόσο(long COVID). Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Λίνα Πάσχου, Ελένη Κορομπόκη, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Cleveland Clinic των ΗΠΑ και συμπεριέλαβε 2.839 ασθενείς που ανευρέθηκαν θετικοί για COVID-19 μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2020. Οι ασθενείς αυτοί δεν χρειάστηκαν εισαγωγή σε ΜΕΘ και επέζησαν κατά την αρχική φάση της νόσου. Οι ερευνητές αναζήτησαν τρεις δείκτες μακροπρόθεσμων επιπλοκών και συγκεκριμένα: α) εισαγωγή στο νοσοκομείο, β) θάνατο και γ) ανάγκη για διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις, που όλα πραγματοποιήθηκαν 1 μήνα τουλάχιστον μετά από την αρχική νόσηση.

Βρέθηκε ότι μέσα σε 10 μήνες μετά την αρχική λοίμωξη COVID-19, 44% των ασθενών χρειάστηκε εισαγωγή στο νοσοκομείο, ενώ 1% αυτών απεβίωσε. Ο κίνδυνος εισαγωγής στο νοσοκομείο ήταν 28% υψηλότερος σε άτομα με σοβαρή παχυσαρκία και 30% υψηλότερος σε άτομα με πολύ σοβαρή παχυσαρκία. Η ανάγκη για διαγνωστικές εξετάσεις ήταν 25% υψηλότερη μεταξύ ατόμων με σοβαρή παχυσαρκία και 39% υψηλότερη σε άτομα με πολύ σοβαρή παχυσαρκία, σε σύγκριση με εκείνα με φυσιολογικό ΔΜΣ. Τα ευρήματα της μελέτης πιθανώς να μπορούν να εξηγηθεί από τη χρόνια φλεγμονή, την ανοσολογική δυσλειτουργία και τις συννοσηρότητες που παρουσιάζουν οι άνθρωποι με παχυσαρκία.