Στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό  της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας της χώρα μας, αναφέρθηκε, ο ΓΓ ΠΦΥ, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο συνέδριο HealthIT. Όπως ανέφερε, οι βασικοί άξονες στρατηγικής για την ψηφιοποίηση της ΠΦΥ είναι η ολοκλήρωση του Ατομικού Φακέλου Υγείας, βασικού πυλώνα για την Π.Φ.Υ., η περαιτέρω ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ, καθώς και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η διαχείριση φαρμάκων. «Χρειαζόμαστε αναδιάρθρωση του δικτύου της Π.Φ.Υ», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας, «επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, ανακαίνιση κτιρίων και αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Ανέφερε ότι έχει ήδη υποβληθεί η αίτηση για την μεταρρύθμιση της ΠΦΥ στο RRF, για χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ, που αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι από την αίτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως διευκρίνισε ο κ. Θεμιστοκλέους. Απαντώντας σε ερώτηση του Health Daily, αναφορικά με το πώς θα επιτευχθεί η στελέχωση των δομών της ΠΦΥ, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι έχει ήδη υπάρξει προκήρυξη για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ, η ανταπόκριση  στην οποία ωστόσο, είναι ακόμα χαμηλή. Γι’ αυτό και θα απαιτηθεί συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης της ΠΦΥ, πρόσθεσε.

Στην ερώτηση για το αν μια διακομματική επιτροπή για το σχεδιασμό της ΠΦΥ, θα βοηθούσε στην υλοποίηση της, ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε ότι θα γίνει προσπάθεια για την επίτευξη διακομματικής συναίνεσης.