Ο Nico Gariboldi, Sr. Director του Pfizer Center for Digital Innovation Site Lead, μιλώντας στο συνέδριο Health IT, τόνισε πως στόχος της Pfizer είναι μέσω της καινοτομίας να αλλάξει τις ζωές των ασθενών. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2020 πάνω από 260 εκατομμύρια ασθενείς είχαν ωφεληθεί από τα φάρμακα και τα εμβόλια της Pfizer. Η παγκόσμια ψηφιακή στρατηγική της Pfizer εστιάζει στην ψηφιακή ανάπτυξη φαρμάκων, στη βελτίωση της υγείας αλλά και της εμπειρίας του ασθενή, στη χρήση AI και Analytics για την επεξεργασία του πλήθους των δεδομένων ώστε οι διαδικασίες να γίνουν πιο αποδοτικές και πιο ευέλικτες.

Στη συνέχεια ο κύριος Nico Gariboldi παρουσίασε το κέντρο ψηφιακής καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, εξηγώντας τους λόγους που επιλέχθηκε η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έπαιξε η μεγάλη συγκέντρωση ψηφιακού ταλέντου, καθώς και η ύπαρξη ενός ενεργού οικοσυστήματος καινοτομίας. Παράλληλα καθοριστικό παράγοντα αποτέλεσε η ισχυρή εστίαση των αρχών στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες αλλά ακόμα και η ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη καθώς βελτιστοποιεί την παγκόσμια συνεργασία και συνεπώς την παραγωγικότητα. Το μοντέλο λειτουργίας του κέντρου εστιάζει σε μια agile, cross-functional, αλλά και cross-location προσέγγιση.

Παράλληλα βασική μέριμνα είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος διασύνδεσης, συνεργασίας, εξερεύνησης και πειραματισμού μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των τεχνολογικών και επιχειρηματικών μονάδων, των υγειονομικών συστημάτων και της κυβέρνησης. Στόχος του κέντρου καινοτομίας είναι η ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που βελτιώνουν την εμπειρία του ασθενή από τη πρόληψη, στην διάγνωση, στη θεραπεία και ακόμα στο follow up αυτής. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2020 και δέχθηκε 7000 βιογραφικά για 270 θέσεις.