Η Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ανοίγοντας με ομιλία της τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου HealthIT, το οποίο διοργάνωσε το Health Daily, το Netfax και η BOUSSIAS,  επεσήμανε πως η πανδημία άλλαξε θεμελιωδώς το πλαίσιο λειτουργίας οργανισμών και επιχειρήσεων.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον βλέπουμε πως πλέον όλοι θέτουν την υγεία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως κεντρικούς άξονες ευημερίας και ανάπτυξης και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψη οικονομίας, το οποίο πρόσφατα κατατέθηκε από την κυβέρνηση, αυτοί οι δύο πυλώνες ορίζονται ως απόλυτα επείγουσες προτεραιότητες. Με περισσότερες από 4600 επιχειρήσεις, 260000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και κύκλο εργασιών τα 13,3 δισεκατομμύρια το 2020, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του ΑΕΠ, ο κλάδος της τεχνολογίας συνέβαλε με όλες του τις δυνάμεις στη βέλτιστη στήριξη των ιδιαίτερων προβλημάτων και θεμάτων που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Στον χώρο της υγείας οι αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία και η επιστημονική εξέλιξη είναι εντυπωσιακές, είτε αφορούν την ισχυροποίηση του εθνικού συστήματος υγείας, είτε την ίαση, είτε τον έλεγχο πολλών μέχρι πρότινος ανίατων ασθενειών. Δεν θα μπορούσε συνεπώς να μην είναι στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού συντονισμού της χώρας για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και στην υγεία. Αξιοποίηση των δεδομένων υγείας με την χρήση Big Data Analytics και Internet of Τhings, ενίσχυση της τηλεϊατρικής, ανάπτυξη εθνικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του πολίτη, χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων για την πραγματοποίηση συνεχών ελέγχων, καθολική επέκταση της χρήσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας, επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία και ανάδειξη της χώρας σε κέντρο ψηφιακής ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και real world evidence στον τομέα της υγείας. Όλα αυτές είναι μόνο μερικές από τις αποτελεσματικές και δοκιμασμένες δράσεις που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας προσφέροντας κρίσιμα οφέλη όπως αποδοτική εποπτεία, εξοικονόμηση πόρων, δυνατότητα χάραξης αποτελεσματικών πολιτικών, παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας και ενίσχυση του επιπέδου και της κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψης αλλά και της πρόληψης. Αξίζει να σημειώσουμε πως πολλές από αυτές τις δράσεις περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 .