Ο χώρος της υγείας είναι από τους πιο δύσκολους για να ψηφιοποιηθεί, αυτός είναι και ο λόγος που το έργο το στηρίζει και η ΕΕ, δήλωσε ο  Αλέξανδρος Μπέρλερ, Αντιπρόεδρος HL7 Hellas, IHE Europe  στην ομιλία του στο Health IT.  Όπως υπογράμμισε,  η δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας δεν είναι μια web εφαρμογή που θα την υλοποιήσει ένας και μόνο ανάδοχος, αλλά ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων πληροφοριακών συστημάτων,.  Για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας απαιτούνται κωδικοποιήσεις και πρότυπα, ένα μοντέλο διακυβέρνησης και θεσμικό πλαίσιο και οδικός χάρτης υλοποίησης σεναρίων διαλειτουργικότητας.

Ο πολίτης πρέπει να έχει ελεύθερη επιλογή που και πως θέλει να τηρεί τα δεδομένα του, όπως επιλέγει το γιατρό του ή την τράπεζα του. Χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε δεδομένα ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, να ενημερώνεται για την αυτοφροντίδα και πάνω από όλα να ελέγχει όλα αυτά τα δεδομένα. Οι επαγγελματίες υγείας χρειάζονται πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, στα θεραπευτικά πρωτόκολλα, στα μητρώα ασθενών και σε ένα οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης του ασθενή.

Το υπουργείο Υγείας πρέπει να παρακολουθεί όλα αυτά για να αποζημιώνει μέσω ΕΟΠΥΥ τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και να επιβάλει τα πρότυπα ποιότητας και να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία.