Έρευνα, που ανέλυσε στοιχεία 1,96 εκατομμυρίων Αμερικανών από τον Φεβρουάριο 2020 έως τον Φεβρουάριο  2021, έδειξε ότι σχεδόν το ένα πέμπτο ασυμπτωματικών ασθενών με COVID εμφάνισαν συμπτώματα long COVID, ένα μήνα μετά την αρχική τους διάγνωση. Ως long COVID αναφέρoνται συμπτώματα της νόσου που διαρκούν περισσότερο από 4 εβδομάδες μετά τη διάγνωση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι πιο συχνές παθήσεις μετά τον ιό ήταν ο πόνος, η δύσπνοια, η  υψηλή χοληστερόλη, η κούραση και υπέρταση.

Οι πιθανότητες θανάτου 30 η περισσότερες ημέρες μετά την αρχική διάγνωση με COVID ήταν 46 φορές υψηλότερη για ασθενείς που νοσηλεύτηκαν και πήραν εξιτήριο έναντι αυτών που δεν νοσηλεύτηκαν.

Ποσοστό  0.5% των ασθενών με COVID που νοσηλεύτηκαν και πήραν εξιτήριο πέθαναν 30 ημέρες ή περισσότερες μετά την αρχική διάγνωση.

To 19% των ασυμπτωματικών εμφάνισε συμπτώματα long Covid 30 ημέρες μετά τη διάγνωση. Το ποσοστό έφτασε στο 27.5%  των συμπωματικών που δεν νοσηλεύτηκαν και στο 50 αυτών που νοσηλεύτηκαν.

Οι περισσότερες μικρές παθήσεις που συνδέονταν με COVID αφορούσαν περισσότερο γυναίκες αλλά ορισμένες, όπως καρδιακή φλεγμονή ήταν πιο συνήθεις στους άντρες.

Το ένα τέταρτο τέτοιων περιστατικών συνέβη σε ανθρώπους 19-29 ετών.