Στη χρησιμότητα της τηλεϊατρικής αναφέρθηκε ο Χριστόφορος  Τζερμιάς, Αντιπρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α), στην παρέμβασή του, στο συνέδριο HealthIT.   Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον πλέον έχει ενισχυθεί σημαντικά ειδικά εν μέσω πανδημίας. Η συνδρομή της στην προαγωγή υγείας είναι μεγάλη. Και ενώ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση ιατρικής στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και κάθε ευθύνη βαρύνει τον θεράποντα ιατρό.

Ο λόγος που δεν διέπετε από ειδική νομοθεσία είναι γιατί θεωρείτο ότι καλύτερο από την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά δυστυχώς  δεν συμβαίνει αυτό. ΗΠΑ, Καναδάς Αυστραλία, Ασία, και γενικά 16 χώρες στον κόσμο έχουν καθορίσει ειδικό νόμο για την τηλεϊατρική. Σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας ο ιατρός ασκεί τα καθήκοντα του στην περιφέρεια του που είναι δηλωμένη και απαγορεύεται η πλανοδιακή άσκηση ιατρικής ενώ επιτρέπονται οι τακτικές επισκέψεις για την παροχή ιατρικής με άδεια του διοικητικού συμβουλίου. Η τηλεϊατρική από την έλλειψη της νομοθετικής ρύθμισης θεωρείται πλανοδιακή άσκηση ιατρικής.

Είναι απαραίτητη λοιπόν η θέσπιση νόμου για την τηλεϊατρική ο οποίος θα ορίζεται από:

  • Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας
  • Διαδικασία πιστοποίησης
  • Σύγχρονα και καινοτόμα μοντέλα παροχής υπηρεσιών υγείας
  • Κώδικα ιατρικής δεοντολογίας
  • Αναθεώρηση διαδικασιών για προσθήκη αποζημίωσης των ιατρών
  • Πλαίσιο αποζημίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα