Στο σημαντικό ρόλο των επαγγελματιών Υγείας  στον σχεδιασμό της ψηφιακής αναβάθμισης των νοσοκομείων του ΕΣΥ,  εστιάστηκε η συζήτηση στο στρογγυλό τραπέζι «Ο ρόλος των επαγγελματιών Υγείας στο σχεδιασμό των ψηφιακών λύσεων» που συντόνισε ο ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας , Ιωάννης Κωτσιόπουλος.

Ο Αν. Διοικητής του ΚΑΤ, Παν. Γιαννόπουλος, τόνισε τον κομβικό ρόλο της Διοίκησης του Νοσοκομείου που σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας που συστάθηκε για τον ψηφιακή αναβάθμιση του Ιδρύματος, κατάφερε σημαντικά βήματα σε αυτό το ζήτημα. Όπως ανέφερε, τα νέα ψηφιακά συστήματα για να πετύχουν, πρέπει να εξυπηρετούν στη καθημερινότητά τους, τους επαγγελματίες υγείας. Ο Νικόλαος Παιδακάκος, Νευροχειρουργός Επιμελητής Β’, ΓΝΑ Γεννηματάς, μίλησε για το πώς αντιλαμβάνεται η ιατρική κοινότητα τη χρήση του ιατρικού φακέλου, που από κοινωνική σκοπιά επαναπροσδιορίζει τη σχέση γιατρού-ασθενή, αλλά και για το σημαντικό ρόλο του Ψηφιακού Ηγέτη στα νοσοκομεία που πρέπει να συνδυάζει κλινική εμπειρία, γνώσεις πληροφορικής και ηγετικά προσόντα.

Ο Δημήτριος Ρούσσος, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης & Πληροφορικής, Γ.Ν. Σύρου, αναφέρθηκε στο επιτυχημένες προσπάθειες  για την ψηφιακή αναβάθμιση του νοσοκομείου της Σύρου. Τόνισε την ανάγκη ύπαρξης στελεχωμένων και κατηρτισμένων υπηρεσιών πληροφορικής για να επιτευχθεί η ψηφιακή αναβάθμιση των νοσοκομείων αλλά και την ανάγκη θεσμοθέτησης της εφημέρευσης του προσωπικού πληροφορικής στα νοσοκομεία. Ο Γιώργος Κούρτης, Προϊστάμενος Νοσηλευτής ΜΕΘ2, Κέντρο Αναπνευστικής Αποκατάστασης, Νοσοκομείο «Σωτηρία»,  αναφέρθηκε στα πολύ σημαντικά βήματα ψηφιακής αναβάθμισης που έχουν γίνει στο Σωτηρία, καθώς και στο μητρώο ασθενών COVID που στην πανδημία αποτέλεσε πολύ σημαντικό εργαλείο άντλησης πληροφοριών. Τόνισε επίσης ότι πρέπει να αναπτυχθεί και Ιατρονοσηλευτικός φάκελος που θα πρέπει να συνδεθεί με τον Ιατρικό Φάκελο, που θα διευκολύνει και θα βελτιώσει και την δουλειά των νοσηλευτών με στόχο τις βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας.