Σημαντική μείωση σε νοσηλεία και σε θανάτους σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με COVID-19, κατέδειξαν τα τελικά αποτελέσματα  βρετανικής μελέτης για το μονοκλωνικό αντίσωμα της GlaxoSmithKline και της Vir Biotechnology.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα εν λόγω αποτελέσματα, επιβεβαίωσαν πως το sotrovimab μειώνει σημαντικά τη νοσηλεία και τον θάνατο μεταξύ υψηλού κινδύνου ασθενών με COVID-19, όταν χορηγείται νωρίς στην ασθένεια.

Στη μελέτη όπου συμμετείχαν 1.057 ασθενείς, το sotrovimab είχε αποτέλεσμα 79% μείωσης του κινδύνου νοσηλείας για πάνω από 24 ώρες ή θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Το sotrovimab, εγκρίθηκε για επείγουσα χρήση από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων τον Μάιο, ενώ η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της ΕΕ επίσης τη στήριξε. Η θεραπεία φαίνεται πως «διατηρεί τη δράση» της κατά των υπαρχουσών παραλλαγών ανησυχίας και ενδιαφέροντος, επισήμανε η αμερικανική αρχή στις επικαιροποιημένες οδηγίες της.