Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, ο συνολικός αριθμός των θέσεων των ειδικευομένων νοσηλευτών κατανέμεται σε 1.435 θέσεις ειδικευόμενων επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής, 215 θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτικής ψυχικής υγείας και εξακόσιες 600 θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.

Για την εν λόγω χρονική περίοδο, η κατανομή των θέσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής ορίζεται με υπουργική απόφαση, ενώ των θέσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής σύμφωνα με ειδικό πίνακα. Από l.7.2021, με απόφαση του Υπουργού Υγείας γίνεται η κατανομή των 215 θέσεων ειδικευομένων ψυχικής υγείας ανά ΥΠΕ και Νοσοκομεία.

Με την ίδια απόφαση, οι θέσεις ειδικευόμενων επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής και οι θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής που παραμένουν ακάλυπτες  κατά την ως άνω ημερομηνία, αναδιανέμονται στις λοιπές ειδικότητες και κατανέμονται αντίστοιχα ανά ΥΠΕ και νοσοκομεία.