Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό μείγμα φαρμακευτικής πολιτικής, γιατί το ήδη υπάρχον δεν είναι βιώσιμο, τόνισε ο Βασίλης Πενταφράγκας, Executive Director της ΠΕΦ, μιλώντας στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece.

Όπως ανέφερε, η υποχώρηση της φαρμακευτικής δαπάνης τα χρόνια των μνημονίων ήταν πρωτόγνωρη για δυτική χώρα. Η πανδημία μας βρήκε ήδη κατακερματισμένους, ωστόσο η έγκαιρη αντιμετώπιση της Πολιτείας βοήθησε σημαντικά. Η πανδημία εκτός των άλλων μας δίδαξε ότι οι επενδύσεις πρέπει να βασίζονται στην οικονομία της γνώσης, με βασικές αρχές την Υγεία, το Περιβάλλον και την Οικονομία, για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η εστίαση στην Έρευνα, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και τη Διάχυση των Γνώσεων, των Ικανοτήτων και των Δεξιοτήτων αποτελεί πλέον ουσιαστικό στοιχείο.

Ο κ. Πενταφράγκας ανέφερε ότι οι επενδύσεις σε παραγωγικές υποδομές έχουν επίδραση στο ΑΕΠ ίση με το 86% της επένδυσης και στα δημόσια έσοδα ίση με το 22,5%. Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη έχουν επίδραση στο ΑΕΠ ίση με το 116% της επένδυσης και επίδραση στα δημόσια έσοδα ίση με το 30%. Οι επιδράσεις από τη λειτουργία των νέων μονάδων ανέρχεται στο ΑΕΠ στο 129% της επένδυσης και στα δημόσια έσοδα ίσα με το 37,6%. Στην Έρευνα και Ανάπτυξη κάθε 1 εκατ. επενδύσεων οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7 εκατ. ευρώ,  δημιουργία 32 νέων θέσεων εργασίας και αύξηση δημόσιων εσόδων κατά 320.000 ευρώ.

Αν οι επενδύσεις του φαρμακευτικού κλάδου σε Ε&Α αυξηθούν στο 10% του κύκλου εργασιών του, μπορεί να προκύψει συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 132 εκατ. ευρώ, δημιουργία 2.540 θέσεων εργασίας και αύξηση εσόδων του δημοσίου κατά 25 εκατ. ευρώ. Τέλος, ανέφερε ότι στις κλινικές μελέτες κάθε 1 εκατ. ευρώ επενδύσεων οδηγεί σε συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,96 εκατ. ευρώ, δημιουργία 44 νέων θέσεων εργασίας και αύξηση των εσόδων του δημοσίου κατά 356.000, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ.